ENGEST

Lahti Biennale: “Tunneta disaini” näituse paremik käesoleval Disainiöö festivalil. Toimub 17-25.09. k10-20.

Lahti Biennale 2011 – hea disaini ilu avaldub peale pilgu ka puudutuste ja toote proovimise kaudu. Üldiselt valiti disainitooteid, milles on uusi teadmisi toodete materjalides, struktruuris ja kasutamises. Milline oleks füüsikaseadusi eirav kukkumatu jalutuskepp? Milline näeks välja kivine kangas? Ürituse eesmärgiks on olnud koostöö arendamine Lahti ja teiste tõusvate disainipiirkondade vahel. Näitusel on  huvitavaid disaine Soomest, Hollandist, Türgist, Eestist ja Venemaalt.
Tallinna näitusel näeb järgnevate autorite  tooteid ja disaini:Cebi (Türgi), Denovo Design (Holland), Ilio (Türgi), Julia Chaitsyna (Venemaa), Sule Koc (Türgi), Liivi Leppik (Eesti), Magisso (Soome), Muoto2(Soome), Naif (Türgi), Rami Santala / Zebra Japan (Soome/Jaaapan), Sinituote (Soome), Tapio Anttila / Pedro Oy (Soome), Tunto Design (Soome), Marianne Valola (Soome)

Viide: http://innoeurope.eu/yritused_item.php?eid=478

top